KOMPLETNÍ POČTY
VÝHERNÍCH LOSŮ 
ZAŘAZENÝCH V SOUTĚŽI

Celkové počty všech losů, které jsme zařadili do soutěže a rovnoměrně rozdělili na všechny naše provozovny:

4 000 losů – se slevou 2 %
2 300 losů – se slevou 3 %
1 200 losů – se slevou 4 %
1 100 losů – se slevou 5 %
600 losů – se slevou 8 %
500 losů – se slevou 10 %
300 losů – se slevou 20 %
200 losů – se slevou 50 %

Celkový počet je 10 200 Losů

Více informací najdete v kompletních pravidlech akce.