Co je pórobeton

CO JE PÓROBETON

Víte, kdy byl pórobeton vyroben poprvé
a jaké jsou jeho hlavní složky?
Přečtěte si bližší informace o jednom z nejoblíbenějších stavebních materiálů současnosti. 

Historie

Historie pórobetonu sahá až do roku 1923. V tomto roce švédský architekt a inovátor Dr. Johan Axel Ericsson patentoval výrobní proces autoklávovaného pórobetonu a zahájil tím průmyslovou výrobu tvárnic z pórobetonu. Stalo se tak v reakci na rostoucí požadavky zásobování stavebním dřevem.  Od této chvíle prošla výroba tohoto stavebního materiálu intenzivním vývojem a postupem času se z pórobetonu stal jeden z nejoblíbenějších stavebních materiálů vůbec.

Výroba

Pórobeton vzniká z běžně dostupných přírodních surovin. Je vyroben ze směsi: křemenný písek, vápno, cement, sádra, voda a porézní složka čili hliníkový prášek nebo pasta. Drobné částice hliníku při reakci s hydroxidem vápenatým nakypří hmotu, přičemž v betonové hmotě vzniknou miliony mikropórů. Výroba tvárnic z pórobetonu odpovídá ideji vyváženého stavebnictví a podporuje ochranu přírodních zdrojů. Díky poréznímu procesu a nárůstu hmoty stačí k výrobě 1 m3 pórobetonu pouhých 0,2-0,3 m3 surovin. Důkladná kontrola surovin a automatizovaný technologický proces s počítačově řízeným systémem dávkování umožňují vyrábět materiál ve vysoké kvalitě a se stálými parametry. Technologický proces umožňuje naplánovat objemovou hmotnost, tepelné vlastnosti a mechanickou odolnost.

Využití ve stavebnictví

Jaké je použití pórobetonu ve stavebnictví? Je to materiál s vynikajícími funkčními vlastnosti, které přímo ovlivňují energetickou účinnost budovy.

Mezi největší výhody pórobetonu patří velmi vysoká tepelná izolace. V tomto parametru se liší různé typy pórobetonových tvárnic. Ty s nejnižším součinitelem prostupu tepla umožňují konstrukci jednovrstvých stěn (nevyžadují dodatečnou izolaci). Mezi výhody pórobetonu patří také vynikající akustická izolace, která je důležitá především u vnitřních příček.

Použitím pórobetonu si výrazně urychlíte práci, a to díky přesným rozměrům tvárnic a spojům pero-drážka, s kterými se vyhnete svislým spojům. Pro vodorovné spáry stačí tenkovrstvá malta.

Systém Termalica tvoří obvodové zdivo, překlady, příčky, U-profily, stěnové, stropní a střešní panely. Jeho součástí je navíc i zakládací a zdicí malta, vyrovnávací podsyp či příčka do zdiva. Prvky jsou plně kompatibilní a jejich skladba se dokáže přizpůsobit i těm neoriginálnějším požadavkům.