Vlastnosti pórobetonu

VLASTNOSTI
PÓROBETONU

Pórobeton je stále oblíbenějším stavebním materiálem,
který lze použít jak k výstavbě domu, tak k jeho
rekonstrukci. Pórobeton stavbu vnitřních i vnějších stěn velice usnadňuje, a to díky svým skvělým vlastnostem.
Které to jsou?


 

Vysoká tepelná izolace

Pórobeton je jako stvořený pro stavbu vnějších stěn. V porovnání s jinými izolačními materiály disponuje pórobeton nejvyšší tepelnou izolací. V tomto ohledu mu mohou konkurovat pouze izolační materiály jako je polystyren nebo minerální vata. Konstrukce z pórobetonu umožňuje stavbu vnějších jednovrstvých stěn bez nutnosti izolace.

Paropropustnost

Pórobeton má porézní strukturu a je vysoce difuzní. Díky tomu materiál výborně propouští vodní páry. To má význam obzvláště v prvních čtyřech letech od stavby, kdy zeď vysychá z technologické vlhkosti. Vysoká propustnost par vytváří vhodné klima v interiéru a chrání objekt před tvorbou hub a plísní.

Nehořlavost

Jedna z klíčových otázek bezpečnosti budovy je její požární odolnost. Pórobeton je materiál s třídou požární odolnosti A1, což je nevyšší třída, které může dosáhnout. Pórobeton nehoří a nepřispívá tak k šíření požáru. Nejen to – pórobeton dokonce ani nekouří, takže usnadňuje hašení.

Vysoká pevnost

Čím větší je hustota pórobetonu, tím větší je jeho pevnost – zejména pevnost v tlaku. Pokud zvolíte správný typ tvárnic, můžete materiál použít i pro stavbu stěn vícepodlažních budov.

Snadné zpracování a nízká hmotnost

Další vlastností je snadná zpracovatelnost materiálu. Tvárnice lze řezat rychle a přesně. To oceníte především při vytváření drážek pro různé typy instalací nebo při úpravách okenních otvorů. Pórobeton je zároveň lehký, což se promítne především do jednodušší manipulace a rychlejší práce.

Dobrá zvuková izolace

Lehké materiály zpravidla zvuk nesnižují, u pórobetonu je to ale jinak. Ukazuje se, že parametry pórobetonových příček jsou dostatečné pro splnění většiny požadavků na akustickou izolaci stěn.

¨

Odolnost proti mrazu

Jednou z důležitých vlastností zdiva je odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, zejména mrazu. Přestože má pórobeton porézní strukturu, nízké teploty na něj vliv nemají. Tato mrazuvzdornost je způsobena tím, že voda proniká do pórů, ale nevyplňuje je úplně. Zmrzlá voda má stále hodně prostoru, a tím pádem se může rozpínat, aniž by tvárnice poškodila.

Pórobeton je odolný vůči tlaku a ohni, poskytuje vysokou tepelnou izolaci a snadno se zpracovává. Už jen díky těmto vlastnostem stojí za to stavbu s pórobetonem zvážit.