Systém GeoCin

1.krok-280

Co je vlastně GeoCin?

Souvrství dlažby Geoston® Protect a filtrační látky Cinis dokonale zajistí nejen vsak srážkové
vody v místě dopadu, ale i její filtraci od ropných látek z ploch parkovacích stání, parkovišť a chodníků.

Realizace

Systém je vhodný pro výstavbu cest, chodníků, parkovišť a veřejných ploch

Šetří přírodu

Zajistí i na území zastavěném v důsledku urbanizace přirozený koloběh vody


Proč je nutné to řešit?

Člověk svou činností zvyšuje míru zastavěného území, což narušuje přirozený koloběh vody v přírodě odvodem srážkových vod z místa jejich dopadu. Nevědomě těmito kroky omezuje nebo snižuje množství spodních vod, které jsou z 62 % zdrojem pitných vod. Prioritou populace by mělo být zachování zdrojů pitné vody a také jejich ochrana proti škodlivým látkám.
1.krok-280

1.krok-280

Existuje řešení?

ANO! Použitím systémového řešení GeoCin, kdy se jedná o spojení dvou unikátních výrobků – dlažby Geoston® Protect a filtrační vrstvy Cinis. Toto řešení dokonale umožňuje vsakování dešťové vody s následnou filtrací od ropných látek a to dle nejnáročnějších parametrů zkoušky ekotoxicity dle požadavků ČSN EN ISO 7346, 6341, 8692 a metodického pokynu MŽP. Vše dle certifikace č. 050 – 023085.

Z čeho se GeoCin skládá?

Základním prvkem je vsakovací dlažba Geoston® Protect, a poté filtrační látka Cinis.
Níže si prohlédněte, detailní vlastnosti obou skladebních prvků.

Dlažba Geoston® Protect

Dlažba s mikroporézní strukturou umožňující vysoký průsak vody (ve 100 %) doplněná povrchem s příměsí křemíku zajištující nadstandartní pevnost a odolnost proti obrusu. Dlažba je vyráběna moderní technologií za vysoké tvarové přesnosti.

Detailní informace o vsakovací dlažbě »
1.krok-280
Druh zpevnění Velikost Hodnota odtoku ψ Zpoplatněná plocha
Asfaltové plochy 100 m2 1,0 100 m2 x 1,0 = 100 m2
Zámková dlažba se spárovacím materiálem 0,5 100 m2 x 0,5 = 50 m2
Zatravňovací dlaždice a vegetační dlažba 0,15 100 m2 x 0,15 = 15 m2
Vsakovací dlažba Geoston® Protect ≈ 0,0 žádná

ψ vyjadřuje hodnotu objemu vody, který odtéká z plochy (hodnota 1 uvádí 100% odtok vody, hodnota 0 uvádí 100% vsak vody)

1.krok-280

Filtrační látka Cinis

Tato filtrační látka je víceúčelový materiál určený k zásypům inženýrských sítí, posypový materiál (certifikát č. 040-062956), sorbent do filtračních zařízení, součást zemních filtrů a filtrů ČOV apod. Vyznačuje se schopností absorbovat až 30 kg oleje na m3.
Cinis filtrační látka je chráněna užitným vzorem č. 21919, č. 21971,
č. 22012.

Detailní informace o podkladní vrstvě »
Typ souvrství Regulace odtoku Čištění vody
Zámková dlažba, podloží kamenivo řízený odtok nutno čistit
Zatravňovací tvárnice, podloží kamenivo částečný vsak (umožní průsak olejů do spodních vod) nutno čistit
Vsakovací dlažba Geoston® Protect, podklad Cinis bez nutnosti regulace – vsak v místě dopadu není třeba čistit

Jaké jsou výhody Systému GeoCin?

 • Umožňuje úplné vsakování dešťové vody do podloží a současně její filtraci
 • Odlehčuje kanalizační síti a čistírnám odpadních vod
 • Redukuje lokální povodně
 • Oživuje funkce půdy
 • Chrání spodní vody před škodlivými látkami
 • Podporuje vytváření spodních vod a zvětšování jejich zásob
 • Zlepšuje klima ve městech odpařováním, a tím snižuje vytváření tepelných ostrovů urbanistických celků
 • Cenová dostupnost - možnost čerpání dotace ve výši 85 % nákladů spojených s přípravou a realizací díla
1.krok-280

Dotační program

144. výzva OPŽP Velká Dešťovka pro veřejné subjekty

Příjem žádostí: od 3.2.2020 do 11.1.2021
Celková alokace: 1 mld. Kč
Účel: Revitalizace pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, veřejné plochy, …)
Pro koho: Města, obce, neziskové organizace (školy, školky) a církev
1.krok-280
Možnost čerpání dotace ve výši 85 % nákladů spojených s přípravou a realizací díla. Jako způsobilý výdaj lze do dotace zahrnout náklady na:
 • projektovou dokumentaci
 • podání žádosti
 • administraci a technickou dokumentaci staveb
 • vlastní stavbu

Zajištění dotací

Prostřednictvím výrobců zajišťujeme dotace od A do Z.
Pro bližší informace kontaktujte některého z našich specialistů.
1.krok-280

Petr Kubíček

Manager investic a dotací

1.krok-280 Specializace na investiční záměry, stavební parcely a dotační programy
1.krok-280 +420 608 308 078
1.krok-280 kubicek@dskstavebniny.cz
1.krok-280

Žaneta Jelenová

Projektová managerka

1.krok-280 Specializace na stavební zákon a stavební příležitosti
1.krok-280 +420 608 308 348
1.krok-280 jelenova@dskstavebniny.cz

Certifikovaný prodejce systému GeoCin

Prodejce a dodavatel s širokým portfoliem v oblasti služeb, díky kterým se řadí mezi nejvšestranější společnosti v oboru.

DSK stavebniny s.r.o.
Pardubická 59
533 45 Opatovice nad Labem
www.dskstavebniny.cz