Systém GeoCin

1.krok-280

Co je vlastně GeoCin?

Souvrství dlažby Geoston® Protect a filtrační látky Cinis dokonale zajistí nejen vsak srážkové
vody v místě dopadu, ale i její filtraci od ropných látek z ploch parkovacích stání, parkovišť a chodníků.

Realizace

Systém je vhodný pro výstavbu cest, chodníků, parkovišť a veřejných ploch

Šetří přírodu

Zajistí i na území zastavěném v důsledku urbanizace přirozený koloběh vody


Proč je nutné to řešit?

Člověk svou činností zvyšuje míru zastavěného území, což narušuje přirozený koloběh vody v přírodě odvodem srážkových vod z místa jejich dopadu. Nevědomě těmito kroky omezuje nebo snižuje množství spodních vod, které jsou z 62 % zdrojem pitných vod. Prioritou populace by mělo být zachování zdrojů pitné vody a také jejich ochrana proti škodlivým látkám.
1.krok-280

1.krok-280

Existuje řešení?

ANO! Použitím systémového řešení GeoCin, kdy se jedná o spojení dvou unikátních výrobků – dlažby Geoston® Protect a filtrační vrstvy Cinis. Toto řešení dokonale umožňuje vsakování dešťové vody s následnou filtrací od ropných látek a to dle nejnáročnějších parametrů zkoušky ekotoxicity dle požadavků ČSN EN ISO 7346, 6341, 8692 a metodického pokynu MŽP. Vše dle certifikace č. 050 – 023085.

Z čeho se GeoCin skládá?

Základním prvkem je vsakovací dlažba Geoston® Protect, a poté filtrační látka Cinis.
Níže si prohlédněte, detailní vlastnosti obou skladebních prvků.

Dlažba Geoston® Protect

Dlažba s mikroporézní strukturou umožňující vysoký průsak vody (ve 100 %) doplněná povrchem s příměsí křemíku zajištující nadstandartní pevnost a odolnost proti obrusu. Dlažba je vyráběna moderní technologií za vysoké tvarové přesnosti.

Detailní informace o vsakovací dlažbě »
1.krok-280
Druh zpevněníVelikostHodnota odtoku ψZpoplatněná plocha
Asfaltové plochy 100 m2 1,0 100 m2 x 1,0 = 100 m2
Zámková dlažba se spárovacím materiálem 0,5 100 m2 x 0,5 = 50 m2
Zatravňovací dlaždice a vegetační dlažba 0,15 100 m2 x 0,15 = 15 m2
Vsakovací dlažba Geoston® Protect ≈ 0,0 žádná

ψ vyjadřuje hodnotu objemu vody, který odtéká z plochy (hodnota 1 uvádí 100% odtok vody, hodnota 0 uvádí 100% vsak vody)

1.krok-280

Filtrační látka Cinis

Tato filtrační látka je víceúčelový materiál určený k zásypům inženýrských sítí, posypový materiál (certifikát č. 040-062956), sorbent do filtračních zařízení, součást zemních filtrů a filtrů ČOV apod. Vyznačuje se schopností absorbovat až 30 kg oleje na m3.
Cinis filtrační látka je chráněna užitným vzorem č. 21919, č. 21971,
č. 22012.

Detailní informace o podkladní vrstvě »
Typ souvrstvíRegulace odtokuČištění vody
Zámková dlažba, podloží kamenivo řízený odtok nutno čistit
Zatravňovací tvárnice, podloží kamenivo částečný vsak (umožní průsak olejů do spodních vod) nutno čistit
Vsakovací dlažba Geoston® Protect, podklad Cinis bez nutnosti regulace – vsak v místě dopadu není třeba čistit

Jaké jsou výhody Systému GeoCin?

 • Umožňuje úplné vsakování dešťové vody do podloží a současně její filtraci
 • Odlehčuje kanalizační síti a čistírnám odpadních vod
 • Redukuje lokální povodně
 • Oživuje funkce půdy
 • Chrání spodní vody před škodlivými látkami
 • Podporuje vytváření spodních vod a zvětšování jejich zásob
 • Zlepšuje klima ve městech odpařováním, a tím snižuje vytváření tepelných ostrovů urbanistických celků
 • Cenová dostupnost - možnost čerpání dotace ve výši 85 % nákladů spojených s přípravou a realizací díla
1.krok-280

Dotační program

144. výzva OPŽP Velká Dešťovka pro veřejné subjekty

Příjem žádostí: od 3.2.2020 do 11.1.2021
Celková alokace: 1 mld. Kč
Účel: Revitalizace pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, veřejné plochy, …)
Pro koho: Města, obce, neziskové organizace (školy, školky) a církev
1.krok-280
Možnost čerpání dotace ve výši 85 % nákladů spojených s přípravou a realizací díla. Jako způsobilý výdaj lze do dotace zahrnout náklady na:
 • projektovou dokumentaci
 • podání žádosti
 • administraci a technickou dokumentaci staveb
 • vlastní stavbu

Zajištění dotací

Prostřednictvím výrobců zajišťujeme dotace od A do Z.
Pro bližší informace kontaktujte některého z našich specialistů.
1.krok-280

Žaneta Jelenová

Projektová managerka

1.krok-280 Specializace na stavební zákon a stavební příležitosti
1.krok-280 +420 608 308 348
1.krok-280 jelenova@dskstavebniny.cz

Certifikovaný prodejce systému GeoCin

Prodejce a dodavatel s širokým portfoliem v oblasti služeb, díky kterým se řadí mezi nejvšestranější společnosti v oboru.

DSK stavebniny s.r.o.
Pardubická 59
533 45 Opatovice nad Labem
www.dskstavebniny.cz