Omítky do interiérů

OMÍTKY DO INTERIÉRŮ

Studie prokázaly, že lidský organismus se cítí nejlépe
při teplotě okolo 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %,
a proto se těchto parametrů v rámci moderního bydlení
snažíme dosahovat. Současné zdivo a okna splňují
nejvyšší požadavky na tepelnou izolaci, ale zároveň
celou stavbu velmi dobře utěsňují. Interiér se tak stává parotěsným. 

Samotným provozem průměrné domácnosti se každý den do vzduchu uvolní ve formě vodní páry až 10 l vody, může tak docházet ke kolísání hladiny vzdušné vlhkosti. Jelikož obvodové zdivo dokáže odvézt pouze 2-3 % této vlhkosti, je třeba k jejímu snížení intenzivní přirozené nebo nucené větrání. Další variantou je využití vhodných druhů omítek, které v případě příliš vlhkého vzduchu v interiéru tuto vlhkost absorbují a za vhodných podmínek, kdy vzdušná vlhkost v interiéru klesne, ji opět vrátí do okolního vzduchu. Tím omítky mohou výrazně přispívat ke stabilizaci vzdušné vlhkosti v interiéru.

Vhodné omítkové materiály

Z pohledu regulace vzdušné vlhkosti vykazují nejlepší vlastnosti omítkové materiály pluscalc na bázi speciálního pojiva, jak je vidět v grafu níže. Velmi podobné vlastnosti vykazují i čisté vápenné a vápenosádrové omítky. Naopak vápenocementové omítky mají sice vyšší kapacitu pro ukládání vodní páry, jejich velkou nevýhodou je ale velmi pomalá reakce na výkyvy vzdušné vlhkosti, jejich přínos je tak zanedbatelný. Z těchto důvodů se doporučují pouze do technických nebo trvale vlhkých prostorů.

Doporučené vnitřní omítky

Před nanášením omítek na zdivo Termalica je nutné povrch připravit základním nátěrem maxit prim 2000. Následně je možné nanášet níže uvedené doporučené omítky:

  • Maxit ip 121 pluscals - Omítka na bázi speciálního pojiva s nejvyšší schopností regulace vzdušné vlhkosti
  • Maxit ip 23 F - Vápenosádrová omítka, filcovaná
  • Maxit ip 23 E - Sádrovápenná omítka, gletovaná