Stavební příležitosti

Zde najdete aktuální stavební zakázky připravené k realizaci. Pro získání kontaktu na zveřejněné zakázky a pro více informací volejte
Žanetu Jelenovou, tel. číslo 608 308 348, popřípadě pište na emailovou adresu jelenova@dskstavebniny.cz. I vy máte možnost zde zveřejnit svůj
požadavek na provedení stavebních prací, v tomto případě přejděte k vyplnění formuláře Generálního dodavatele/investora.

Aktuálně dostupné stavební zakázky

KonstrukceRealizaceMěstoObjem v jednotkách
Realizace pultové střechy - fólie 15.4. - 15.6.2024 Pardubice 9 x 9 m
Zdění pro rekonstrukci stávajícího objektu a přístavba k němu 1.4. - 31.12.2024 Pardubice práce pro 4 až 6 dělníků

Otevřené veřejné stavební zakázky

Název projektuTermín odevzdání nabídekHodnota zakázkyObsah prací
ZŠ Ohrazenice – oprava sociálního zařízení 3. NP - dívky - Statutární město Pardubice 23.4.2024 neuvedeno - Předmětem realizace je rekonstrukce dožilého sociálního zařízení dívek ve 3 NP školy, které se skládá z prostoru na hygienu se dvěma umyvadly, prostoru s předsíňkou a se třemi samostatnými kabinkami se splachovacím WC kombi.
- Budou vybourány stávající zárubně, demontovány zařizovací předměty, odstraněny obklady a dlažby, oškrábány, vyrovnány a opraveny omítky, vyrovnány podlahy.
- Budou nově provedeny obklady a dlažby, úprava pro připojení nových otopných těles, kompletace dveří, elektro.
- Bude provedena zpětná montáž zařizovacích předmětů.
- Budou provedeny nátěry zárubní, potrubí ústředního topení a malba nad obklady.
Výstavba nové budovy - Farní charita Litomyšl 2.5.2024 24,9 mil Kč Výstavba nové budovy pečovatelské služby.
Stavební úpravy a přístavba obecního domu č.p. 2, Oldřiš - Obec Krouna 7.5.2024 neuvedeno - Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu obecního domu s obecní prodejnou, klubovnou, garáží dobrovolných hasičů sálem s kuchyňkou pro kulturní, společenské a sportovní akce.
- V novém stavu bude obecní prodejna, klubovna, garáž dobrovolných hasičů klubovnou s kuchyňkou + technické zařízení.
Úpravy onkologického pavilonu prof. Bašteckého nemocnice Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové 13.5.2024 230 mil Kč Záměrem investora jsou stavební úpravy pro instalaci PET/CZ a SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny v Pavilonu prof. Bašteckého (onkologie) objekt č. 23, severní část areálu Fakultní nemocnice.
Nástavba učebny multimédií - stavební práce - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 29.4.2024 4,5 mil Kč Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v nástavbě nové učebny nad stávajícím jednopodlažním objektem, zastřešené pultovou střechou.
ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně - Královéhradecký kraj 3.5.2024 neuvedeno - Předmětem veřejné zakázky je výstavba budovy záchranné zdravotní stanice zajišťující nepřetržitý 24 hodinový provoz.
- Součástí budovy jsou 3 parkovací stání pro sanitní vozy, 1 stání pro záchranný vůz typu SUV a jedno stání pro dekontaminaci sanitních vozidel.
- Dále je součástí stavby zázemí pro zaměstnance a zajištění komplexního provozu záchranné stanice.
- Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysu s plochou, zatravněnou střechou. Na střeše jsou umístěné fotovoltaické panely. Druhé podlaží je částečně v JV části ustoupeno a nachází se zde terasa.
- Koncept stavby počítá s využitím přízemí pro garážové stání sanitních vozů včetně technologických a technických místností, skladovacích prostor, dekontaminačních prostor a šaten personálu.
- Ve druhém podlaží je navrženo zázemí – jednotlivé pokoje pro lékaře a řidiče, společenská a jednací místnost, kuchyňka a šatny s WC a sprchami.
- Areál bude oplocen a vjezd do areálu bude umožněn přes automatickou závoru. V areálu jsou navržena parkovací stání pro personál, vč. jedné dobíjecí stanice na elektromobily.
- Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti při dodávce vnitřního vybavení, přičemž dodávky vnitřního vybavení nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky.
Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa 22.4.2024 183,5 mil Kč - Předmětem projektu je 2. etapa rekonstrukce areálu bývalé zemědělské školy pro účely Technického muzea Pardubického kraje.
- V rámci 2. etapy bude provedena úprava budovy umístěné podél ulice Luční, která je technicky, morálně a provozně dožilá.
- Na její půdorysné stopě bude provedena nová budova.
- Navazující budova bude zkrácena, aby bylo možné zřídit nouzový vjezd do areálu.
- V hlavní budově bude vyřešena požární bezpečnost a bezbariérovost (dva výtahy a bezbariérový přístup z nádvoří).
- V hlavní budově dojde k výměně otvorových výplní, k rekonstrukci kotelny a otopné soustavy. Budou provedeny nové elektroinstalace, bude zatepleno podkroví.
- V proluce mezi historickou a novodobou budovou vznikne nová výstavní místnost s prosklenou fasádou k prezentaci sbírek, dobře viditelná z ulice.

Nevybrali jste si?