Systém GeoCin - unikátní systémové řešení průsakových zpevněných ploch

Toto řešení je výjimečné spojením dvou unikátních výrobků – dlažby Geoston® Protect a filtrační vrstvy Cinis. Toto řešení dokonale umožňuje vsakování dešťové vody s následnou filtrací od ropných látek a to dle nejnáročnějších parametrů zkoušky ekotoxicity.

Pro zobrazení maximální velikost doporučujeme kliknout pravým tl.myši do oblasti letáku a zobrazit leták na celou obrazovku.

Systém GeoCin