Stavba z pórobetonu - Výhody a nevýhody

STAVBA Z PÓROBETONU -
VÝHODY A NEVÝHODY

Pórobeton je vhodný materiál pro rychlou
a levnou výstavbu. Jako každý materiál
má i pórobeton své výhody a nevýhody – právě na ně
se v tomto článku zaměříme.


 

Výhody

Dům z pórobetonu se vyznačuje velmi dobrou tepelnou izolací. Je tomu tak díky porézní struktuře materiálu a vzduchu zachyceném uvnitř. Nejlepší tepelnou izolaci má tvárnice o objemové hmotnosti 300 kg/m3, s kterou lze postavit konstrukci jednovrstvých stěn bez další izolace. Stavba z pórobetonu v zimě udržuje teplo a v létě se zbytečně nepřehřívá.

Další výhodou je snadné zpracování tvárnic za použití jednoduchých nástrojů.

Velké rozměry tvárnic vám výrazně urychlí čas výstavby (spotřeba tvárnic je 6,67 ks na m2) a sníží spotřebu lepicí malty.

Pórobeton se vyznačuje vysokou požární odolností (A1) – při požáru se nezahřívá a neuvolňuje škodlivé látky do ovzduší. Je vysoce mrazuvzdorný, má vysokou paropropustnost, neobsahuje toxické látky, a dokonce vytváří příjemné mikroklima interiéru.

Nevýhody

Jen stěží bychom u pórobetonu našli nevýhody, které by převažovaly nad jeho výhodami, ale nějaké tu přeci jen jsou.

Profesionalita montáže tvárnic by se rozhodně podceňovat neměla. Nesprávně postavené pórobetonové stěny mohou kvůli tepelným mostům v zimě zamrznout. Tepelné mosty se nejčastěji objevují v místě spojení tvárnic, kolem dveří či otvorů pro vzduchotechniku (digestoře, klimatizace). Je nutné u těchto míst pracovat pečlivě a případně použít dodatečnou izolaci.

Nevýhodou pórobetonu obecně je vysoká absorpce vody, která je výsledkem porézní struktury materiálu. Pokud pórobeton nasákne, ztrácí své tepelně izolační vlastnosti.

Nejvíce izolující tvárnice mají nízkou objemovou hmotnost, což může být problém při stavbě vícepodlažních budov. Při stavbě jednopodlažních objektů a bungalovů je pevnost těchto tvárnic dostačující.

Další nevýhodou je nižší akustická izolace pórobetonu. Tomu ale můžete předejít výběrem tvárnic s co nejvyšší možnou objemovou hmotností. Nicméně, homogenní a porézní struktura pórobetonu vykazuje minimálně o 2 dB lepší akustickou izolaci něž jiné stavební materiály se stejnou objemovou hmotností.

Kolik stavba z pórobetonu stojí?

Nejen že díky pórobetonu můžete výrazně urychlit stavbu domu, ale také můžete snížit náklady. Díky velkému rozměru tvárnic je spotřeba pouze 6,67 ks na m2, což náklady sníží až o 20 %. Pokud se rozhodnete pro stavbu jednovrstvé stěny z pórobetonu, utratíte až o 40 % méně – ušetříte totiž za maltu, izolační prvky a potažmo i za práci.

Pórobeton je bezpochyby materiál, který má více výhod než nevýhod. Proto rozhodně stojí za to vzít ho v úvahu při plánování výstavby vlastního energicky úsporného domu.