Výpočet plochy fasády

1. Hlavní plocha - pohledová část fasády

 • postupujeme po jednotlivých stranách fasády určených k zateplení
 • měříme délku a výšku každé strany fasády a naměřené hodnoty spolu vynásobíme
 • výsledek je celková plocha měřené strany fasády v m2
 • vypočtené plochy všech stran fasády sečteme
 • okenní a dveřní otvory musíme od celkové plochy fasády odečíst
 • plochu oken a dveří vypočteme násobením jejich šířky a výšky
 • vypočtenou plochu oken a dveří odečteme od celkové plochy fasády

Tímto postupem jsme získali čistou výměru hlavní plochy fasády pro nákup materiálu na její zateplení (izolant, síťovina, hmota).

2. Okenní a dveřní ostění

Vždy dvě boční a jedna horní strana špalety otvoru, kde je okno nebo dveře. U oken též počítáme stranu, kde bude parapet.

 • měříme šířku a výšku každé špalety zvlášť
 • změřené hodnoty (šířka a výška) každé špalety spolu vynásobíme
 • výsledky všech takto změřených a vynásobených špalet sečteme

Tímto postupem jsme získali čistou plochu okenního a dveřního ostění pro nákup materiálu na zateplení těchto částí fasády (izolant, síťovina, hmota).

3. Rohové profily

Všechna nároží domu a rohy okenních a dveřních otvorů, kde bude zateplení

 • měříme délku všech rohů, které budou na zateplení (svislých i vodorovných)
 • délku všech rohů sečteme

Tímto postupem jsme získali metry běžné (bm) rohových profilů pro jejich nákup.

4. Soklové profily

Spodní - podélný okraj zateplení po obvodu fasády

 • změříme vodorovně délku spodního okraje fasády postupně na všech stranách domu, kde bude zateplení

Tímto postupem jsme získali metry běžné (bm) soklových profilů pro jejich nákup.

5. Hmoždinky

Kotvení izolantu (polystyrenu nebo minerální vaty) k podkladu

 • čistou výměru hlavní plochy (m2) násobíme počtem hmoždinek použitých na 1 m2 dle kotevního plánu
 • výsledek je množství hmoždinek potřebné pro hlavní plochu fasády

Potřebné pro fasádní plochudinek pro jejich nákup.

6. Kotvící vrut s hmoždinkou

Upevnění soklového profilu po obvodě zateplované fasády

 • délku soklových profilů (bm) násobíme číslem 3
 • výsledek je počet vrutů s hmoždinkou pro soklové profily

Tímto postupem jsme získali potřebný počet ks vrutů s hmoždinkou pro jejich nákup.

Poznámka:
Při měření rozměrů fasády nezapomeňte zvětšit plochu o tloušťku budoucího izolantu.