7 praktických tipů

7 PRAKTICKÝCH TIPŮ,
JAK STAVĚT
S PÓROBETONEM

Pórobeton je aktuálně nejpoužívanějším
stavebním materiálem. Pokud jste se i vy
pro stavbu z pórobetonu rozhodli,
máme pro vás 7 praktických tipů.
1. Tenké spáry a správná malta

Pórobeton je materiál s vynikající tepelnou izolací. Jeho objemová hmotnost pozitivně ovlivňuje akumulaci tepla. Vysoká rozměrová přesnost tvárnic v rozsahu +/- 1 mm umožňuje stavět stěny na tenkovrstvou maltu, čímž snížíte výdaje za spotřebu velkého množství malty. Toto řešení velice urychluje čas zdění a tím i náklady na pracovní sílu.

2. Obejdete se bez svislé spáry

Tvárnice Termalica se od tl. 120 mm vyrábí se systémem pero-drážka, díky čemuž k sobě jednotlivé prvky dokonale přilnou. Není proto nutné svislé spoje lepit maltou. Upozorňujeme, že pokud pero-drážku odstraníte z důvodu optimalizace rozměru nebo technického řešení, je nutné tyto spoje naopak maltou slepit.

3. Potřebné nástroje

Věděli jste, že pórobetonové tvárnice lze řezat i ruční pilou? Nepotřebujete tedy kupovat složité a nákladné elektrické nástroje, ačkoliv práci jistě urychlí.
Při stavbě využijete i brusné hladítko k úpravě plošné spáry (spáru lze v průběhu zdění v případě potřeby vyrovnat broušením). Dále aplikátor či zubové hladítko k nanášení lepicí malty a v neposlední řadě drážkovačku k vytváření rýh pro elektro a vodoinstalace.

4. Založení zdiva je nejdůležitější

Pórobetonová konstrukce vždy začíná první vrstvou tvárnic. Měla by být postavena na zakládací maltě a dokonale vyrovnána. Přesnost založení první vrstvy tvárnic ovlivní stav všech dalších vrstev. Pokud se nějaká drobná chybka přeci jen objeví, pórobeton snadno obrousíte.

5. Pórobeton nejsou jen tvárnice

Určitě se vám vyplatí využít kompletní sortiment, které pórobeton Termalica nabízí. Sortiment zahrnuje nejen tvárnice, ale také příčkovky, překlady nebo U-profily.

6. Akustika uvnitř domu

Zatímco u vnějších stěn řešíme především tepelnou izolaci, u vnitřních je důležitější akustický útlum. Zpravidla platí, že čím vyšší je hustota materiálu, tím vyšší jsou protihlukové vlastnosti.

7. Zajištění pórobetonu během výstavby

Odpovídající ochrana konstrukce betonu je během přerušení stavby důležitá (např. během zimy). Pokud není pórobeton zastřešen, je dobré ho shora zakrýt fólií. I když se jedná o materiál odolný vůči mrazu a jiným povětrnostním podmínkám, nemělo by se stávat, aby stěny často nasákly nebo zamrzaly. Problémy mohou naopak způsobit i horké dny, kdy pórobeton rychle vytáhne vodu z malty. Zabráníte tomu použitím tenkovrstvé malty s prodlouženou dobou tuhnutí, např. tenkovrstvá malta Termalica.
Stavba z pórobetonu je jednoduchá. Stačí dodržet výše zmíněné tipy a svých cílů dosáhnete rychleji, než očekáváte.