Montáž zateplovacího systému

Kompletní složení zateplovacího systému:

fasada-slozeni-460

Postup montáže zateplovacího systému:

1. Kontrola podkladu, zaměření

1.krok-220 Změříme čistou plochu fasády (odečteme okna a dveře), délku ostění otvorů a nároží a délku soklové lišty. Zkontrolujeme rovnost a soudržnost podkladu. Starší omítky doporučujeme napenetrovat.

2. Založení systému

2.krok-220 Nejčastěji používáme soklovou lištu s okapničkou, kterou připevníme po každých 50 cm natloukací hmoždinkou. Spoje zabezpečíme spojkou soklových lišt.

3. Lepení polystyrenu

3.krok-220 Lepicí tmel na desky nanášíme celoplošně zubovým hladítkem nebo lžící v pásu po obvodu a uprostřed s dvěma terči, přičemž se lepidlo nesmí dostat do spár. Desky lepíme na vazbu (včetně nároží).

4. Izolace ostění otvoru

4.krok-220 Izolace plochy se lepí s přesahem přes otvor tak, aby v rozích otvoru nedocházelo k průběžné spáře. Ostění otvorů se lepí dovnitř.

5. Kotvení

5.krok-220 Talířové hmoždinky se osazují v rozích a středu desek po zatvrdnutí lepidla min. 5 cm do nosného zdiva. Zkontrolujeme nerovnosti polystyrenu (případně přebrousíme hladítkem s brusným papírem) a zatmelíme talířové hmoždinky.

6. Osazení rohů

6.krok-220 Na veškeré rohy objektu (nároží, okna apod.) osadíme do stěrkového tmelu rohové lišty s tkaninou. V rozích oken a dvěří diagonálně osadíme pruh výztužné tkaniny cca 25x50 cm

7. Armovací vrstva

7.krok-220 Na polystyren naneseme zubovým hladítkem (zub 10x10 mm) stěrkový tmel, do kterého zatlačíme armovací tkaninu. Napojení tkaniny se provádí s přesahem min. 10 cm (včetně vnitřních rohů). Následně se povrch tmelu uhladí tak, aby se tkanina celoplošně skryla (případně se tmel doplní). Spáry s jinými materiály (okna, oplechování) osadíme dilatačními lištami. Po zatvrdnutí lze povrch přebrousit brusným hladítkem.

8. Penetrace podkladu před použitím omítkoviny

Penetrace se provádí válečkem nebo štětkou minimálně 6 hodin před finální úpravou pro zmenšení a sjednocení savosti podkladu. Volba penetrace závisí na následném typu vrchní omítkoviny.

9. Vrchní omítky

Tenkovrstvé omítky doporučujeme nechat zhotovit odbornou firmou. V dnešní době se nejčastěji na zateplovací systém používají pastovité omítkoviny odolávající zvýšeným požadavkům na životnost povrchů. Dělí se do skupin akrylátových, silikonových a silikátových omítkovin.