Není tvárnice jako tvárnice

NENÍ TVÁRNICE
JAKO TVÁRNICE

Všechny tvárnice disponují mnoha parametry
jako je hustota, přesnost rozměrů a tloušťka.
Které z nich jsou nejdůležitější a do kterých tvárnic
se vyplatí investovat čtěte dále.


Není tvárnice jako tvárnice

Výběr nosné konstrukce domu není jen tak. Zvolený materiál nám totiž ovlivní funkčnost, energetické vlastnosti, akustickou pohodu a vlastní klima v interiéru objektu. Rozhodujete-li se tedy, které materiály použijete pro stavbu vnějších stěn či vnitřních příček, doporučujeme jeden z nejoblíbenějších zdících materiálů na trhu – pórobetonové tvárnice. Jak si mezi nimi ale vybrat?

Nejvýznamnější rozdíly

Když se podíváte na pórobetonové tvárnice, na první pohled vypadají všechny stejně. Jejich tajemství však spočívá v technických parametrech, z nichž nejdůležitější bývá hustota, tedy objemová hmotnost. Ta má vliv na zvukovou izolaci, pevnost povrchu a tepelné vlastnosti určené koeficientem tepelné vodivosti (λ). Čím nižší je objemová hmotnost, tím lépe materiál obstojí během chladných zimních měsíců, čímž se výrazně sníží náklady na vytápění. Pro tyto podmínky jsou nejvhodnější tvárnice s nízkou hustotou.

Je tu ale více kritérií, podle kterých lze tvárnice Termalica porovnávat s ostatními pórobetonovými tvárnicemi. Jedním z nich jsou například rozměry. Velikost tvárnic udává z kolika vrstev bude stěna postavena. Tvárnice Termalica jsou vyráběny v rozměrech: 249 mm výška x 599 mm šířka (spotřeba tvárnic je 6,67 ks/m2).

Kromě toho je důležitá pevnost v tlaku a rozměrová přesnost – ty totiž přímo ovlivňují spotřebu malty i rovnost stěny. Tvárnice Termalica se vyrábějí za nejvyšší rozměrové přesnosti TLMB (tolerance o maximálních odchylkách +/- 1,5 mm na délku a šířku a +/- 1 mm na výšku).

Dalším benefitem pórobetonu Termalica je i to, že jsou tvárnice od šířky 120 mm vybaveny pero-drážkou, která umožňuje spojovat jednotlivé tvárnice mezi sebou bez použití lepící malty. Tvárnice od šířky 200 mm jsou vybaveny kapsami pro snažší manipulaci.

Tvárnice pro jednovrstvé stěny

Jednovrstvé stěny by měly být vyrobeny z tvárnic, které mají nejlepší tepelné vlastnosti. Tvárnice s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi je SUPERIZOLAČNÍ TERMALICA T2/300 v tl. 480 mm. Díky použití této tvárnice není nutná dodatečná izolace stěn vatou nebo polystyrenem, což výrazně ovlivňuje rychlost konečných úprav vnějšího pláště tradičními minerálními nebo pastózními omítkovinami. Jako základ těchto omítek slouží tenkovrstvý podklad v tloušťce 5-10 mm.

Tvárnice pro dvouvrstvé stěny

Pro tyto stěny se používají tvárnice Termalica o objemové hmotnosti  500 a 600 kg/m3 v tloušťce 240, 300 nebo 365 mm. U těchto stěn je zajištěn tepelný odpor souvrstvím KZS (kontaktní zateplovací systém), kdy lze jako izolant použít všechny druhy tepelných izolantů jako jsou polystyren, čedičová vata, PIR či PUR desky.

Nejoblíbenější tvárnice pro vícevrstvé stěny je v rozměru 300 x 249 x 599 mm a její hustota je 500 kg/m3. Takto postavenou stěnu je možné doplnit tepelným izolantem o tloušťce, kterou zjistíme výpočtem energetických ztrát objektu a určíme dle energetického průkazu náročnosti budovy.

Při výběru tvárnic věnujte pozornost jejich parametrům a použití. Nejdůležitější je hustota, přesnost rozměrů a tloušťka. Od toho se bude odvíjet součinitel prostupu tepla (U), který má přímý dopad na energetickou náročnost budovy a potažmo i snížení energetických nákladů.