Povinné školení pro práci s výrobky obsahujícími diisokyanáty

1.krok-280

Dle nových právních předpisů Evropské unie vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 2020/1149 ohledně bezpečnosti používání monomerních diisokyanátů v průmyslové výrobě a stavebnictví, musí mít povinně od 24. srpna 2023 všichni profesionální a průmysloví uživatelé včetně OSVČ absolvované certifikované školení pro používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů a bezpečným zacházením s nimi. Do této kategorie spadají polyuretanové pěny, lepidla, tmely, nátěry nebo injektáže. Školení je vyžadováno i při používání předmětů obsahujících diisokyanáty z jiných oblastí výrobků.

Za proškolení a úspěšné absolvování školení odpovídá zaměstnavatel, případně sama OSVČ. Na fyzické osoby – uživatele/zákazníky se tato povinnost nevztahuje. Po úspěšném absolvování školení bude vystaven certifikát o úspěšném absolvování na jméno proškolené osoby.

Jak certifikát získám?

Nejjednodušší variantou je absolvování krátkého online školení na speciálně zřízené školicí platformě ALIPA / ISOPA z nichž některé jsou zakončeny testem, po jehož dokončení získáte certifikát o absolvování.

Kolik to stojí?

Cena jednoho školení je 5 euro. Se speciálním kódem, který naleznete níže je však školení zcela zdarma. Kód lze použít opakovaně. Jedinou investicí je tedy váš čas. 

Naše doporučení?

Vzhledem k tomu, že se jedná o celoevropskou školicí platformu, kde se školí desítky tisíc lidí, tak se velmi často stává, že se na stránce zobrazí chyba s textem „Tento web není dostupný", No event to display", 404 The event page is no longer available. Try again later",, nebo nereaguje jiným způsobem. Doporučujeme tedy provést registraci ke školením v časných ranních, případně pozdních nočních hodinách, aby byla registrace bezproblémová. Po registraci se Vám načtou školení do školicí platformy, kde už je absolvování školení funkční bez omezení.

Jak získat certifikáty o absolvování školení krok za krokem:

 1. Navštivte stránku se seznamem školení:
  a) V pravém horním rohu stránky zkontrolujte, že máte vybrán jazyk „Čeština“.
  b) Následně vyberte školení s názvem „Lepidla a těsnicí materiály“.
  c) V seznamu školení ve spodní části vyhledejte požadované školení, které se na vás vztahuje případně klikněte rovnou na odkaz 
      • 048 Průmyslová aplikace lepidel a tmelů / Malé obaly při teplotě okolí
      • 049 Profesionální aplikace / Podlahové a hydroizolační aplikace
      • 050 Profesionální aplikace / Vysokotlaké vstřikovací pryskyřice 
      • 051 Průmyslová aplikace lepidel a tmelů - Malé obaly při teplotě okolí
      • 052 Průmyslová aplikace lepidel a tmelů při pokojové teplotě
      • 053 Průmyslové aplikace lepidel a tmelů / Procesní stupně nad 45 °C, rychlost stříkání nebo laminování nad 100 m/min.
      • 054 Průmyslová aplikace lepidel a tmelů - Údržba a opravy zařízení
 2. Zaregistrujte se na školení:
  Klikněte na tlačítko „Registrovat“ a do zobrazeného formuláře vyplňte vaše osobní údaje + údaje o vaší společnosti. Dole pod formulářem nezapomeňte odsouhlasit obchodní podmínky a GDPR. Poté klikněte na „Další“.
 3. Vložte slevový kód:
  Na další stránce se objeví cena za školení. Do pole „Kupón“ zadejte slevový kód „FEICA_21_C20“ a nechte systém chvíli pracovat. Po zpracování kódu by se měla cena školení měnit na 0 euro. Poté klikněte na „Další“. Na další stránce pouze klikněte na „Potvrdit a odhlásit“. Tím jste se zaregistrovali na konkrétní školení. Potvrzení o registraci vám přijde na registrovaný e-mail, kde budete pokračovat.
 4. Registrace do školicí platformy:
  Na registrovaném e-mailu máte nyní e-mail s potvrzením registrace. Nyní je ještě nutné vytvořit přihlášení do školicí platformy. V e-mailu klikněte na tlačítko „Go to password“. Po kliknutí se Vám zobrazí dvě pole, kde vyplníte heslo, které použijete pro přihlášení do školicí platformy. Pod něj pak to samé heslo zapíšete pro ověření znovu. Následně klikněte na „Confirm“. Heslo si napište – bude potřeba pro přihlášení k proškolení.
 5. Přihlášení do školicí platformy:
  Po kliknutí na Confirm v předchozím kroku by se vám měla zobrazit stránka pro přihlášení. V době testování mi ovšem přesměrování nefungovalo. V případě, že se vám stane to samé, můžete využít tento odkaz , kde se přihlásíte se zadanými údaji - tedy e-mailem zadaným v kroku 2 a heslem zadaným v kroku 4.
 6. Jak se začít školit:
  Po přihlášení do školicí platformy uvidíte všechna školení, ke kterým jste se zaregistrovali. Kliknutím na ikonu „Tréninky“ si zobrazíte celý seznam. Konkrétní školení poté provedete tlačítkem „Začít trénovat“. Následný průchod školením je již intuitivní.
 7. Získejte certifikát:
  Po úspěšném prostudování všech modulů, které školení obsahuje může následovat test o prověření znalostí. Po jeho úspěšném dokončení vám bude přidělen certifikát, který naleznete v sekci „Certifikáty“. Následně klikněte na „Zobrazit certifikát“. Odtud si jej můžete stáhnout nebo vytisknout. Platnost certifikátu je 5 let ode dne získání.

Pokud potřebujete absolvovat ve vaší společnosti více než jedno školení, je nutné se ke každému školení zaregistrovat zvlášť. Tudíž opakovat body 1 - 3.