Jeď naplno 2024 - Pravidla

Jeď naplno 2024 – úplná pravidla

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem věrnostního programu „Jeď naplno“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27499031, DIČ CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel na základě dohody s výrobci (dodavateli) odměňuje účastníky věrnostního programu za odběr vybraného zboží věcnými dary.

Účastníkem věrnostního programu se může stát každý zákazník DSK stavebnin, který se zaregistruje prostřednictvím prodejny provozovatele nebo jeho obchodních zástupců. Registraci musí zákazník provést osobně, nelze ji uskutečnit prostřednictvím třetích osob. Registrovaný účastník obdrží potvrzení o registraci – katalog Jeď naplno na jehož zadní straně se nachází registrační formulář.

Věrnostní program Jeď naplno 2024 se uskuteční v termínu od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024. Registrace do programu je možná od 1. 5. 2024 do 15.6.2024 31.5.2024 .

2) Získávání bodů

Zboží provozovatele je rozděleno do 46 skupin dle výrobců (do programu nemusí být vždy zařazeny všechny výrobky daného výrobce). Za nákup výrobků z každé skupiny získá zákazník body v závislosti na finančním objemu nákupu bez DPH (např. zákazník nakoupí výrobek weber.dur univerzální 2 mm v hodnotě 5 000 Kč bez DPH, za nákup obdrží 15 bodů). Body jsou účastníkovi automaticky načítány do jeho bodového konta po každém uskutečněném nákupu. Účastník má možnost se v průběhu věrnostního programu informovat o výši svého bodového konta prostřednictvím prodejen či obchodních zástupců provozovatele.

Body je možné získat pouze za nákupy uskutečněné v době trvání programu, tedy od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024 (rozhodným je DUPZ). Body se započítávají zpětně i při pozdější registraci v registračním období (pokud se tedy účastník registruje např. 29. 5. 2024, budou mu přičteny i body za nákupy v období od 1. 5. 2024 do 29. 5. 2024).

Za nákupy s jiným datem než je období mezi 1. 5. až 31. 8. 2024 body připsány nebudou. Mezi účastníky programu body převádět nelze.

3) Vyhodnocení a čerpání bodů

Po skončení programu provede provozovatel na základě odběrů jednotlivých zákazníků výpočet získaných bodů. Poté bude každý účastník prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v registračním formuláři informován o stavu svého bodového konta, a to nejpozději do 15. 9. 2024. Po obdržení e-mailové zprávy s vyhodnocením bodového konta zákazník body promění v odměnu, a to v období od 16. 9. 2024 do 30. 9. 2024.

Čerpání bodů se provádí prostřednictvím webových stránek na adrese  www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu , kde si účastník smění nasbírané body za konkrétní odměny z nabídky. Na této stránce se nachází formulář, který účastníka provede výběrem odměny. Není nutné znát jednotlivé finanční hodnoty bodů uvedené dále.

3.1) Dárkový poukaz DSK

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoliv zboží v DSK stavebninách s.r.o. a to do 31. 12. 2025.

Pro objednání poukazu na nákup v DSK je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Na poukaz lze převést pouze počet bodů dělitelný 40, maximální hranice není nijak omezena. Minimální počet bodů pro uplatnění této odměny je 40. Příklady poukazů a jejich hodnoty 400 Kč, 800 Kč, 2 000 Kč, 4 800 Kč atd.

Poukaz bude vystaven na jméno účastníka a je nepřenosný.

3.2) Dárkový poukaz BONAMI

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě BONAMI je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 60 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Držitel poukazu zadá jeho kód v nákupním košíku a jeho hodnota bude odečtena z ceny jeho nákupu. Pokud bude poukaz vyšší hodnoty než částka objednávky, zbylé peníze se přičtou nakupujícímu na jeho účet.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.bonami.cz/c/darkove-poukazy.

3.3) Dárkový poukaz PILULKA

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě PILULKA je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč, 1 500 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 60 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Poukaz můžete uplatnit jen na jednu objednávku. Jeho hodnotu nelze dělit mezi více nákupů.

Držitel poukazu zadá jeho kód v nákupním košíku a jeho hodnota bude odečtena z ceny jeho nákupu.
Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.pilulka.cz/darkove-poukazy.

3.4) Dárkový poukaz INTIMISSIMI

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě INTIMISSIMI je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 1 000 Kč, 1 500 Kč, 3 000 Kč a 4 500 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 120 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 36 měsíců od data vystavení. Poukaz lze uplatnit i na více nákupů dokud nebude vyčerpána celá částka.

Držitel může tento poukaz uplatnit na nákupy přes webové stránky prodejce nebo ve značkových prodejnách uvedených na poukazu.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.intimissimi.com/cz/giftcard/.

3.5) CCS karty

Každý bod, který účastník na kartu převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Tankovací kartu lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. platných od 1. 6. 2021.

Pro objednání palivové karty je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Na kartu lze převést pouze počet bodů dělitelný 60, maximální hranice není nijak omezena. Minimální počet bodů pro uplatnění této odměny je 60. Příklady karet a jejich hodnoty 500 Kč, 1 000 Kč, 2 500 Kč, 10 000 Kč atd.

Více informací o CCS kartách naleznete na www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare .

3.6) Dárkový poukaz ROHLÍK

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě ROHLÍK je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč,  a 2 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 60 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Zadáním čísla poukazu na webových stránkách prodejce se částka převede na kredity, které se načtou do účtu účastníka a za ně lze následně nakupovat. Není tedy nutné poukaz vyčerpat najednou.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.rohlik.cz/darkovy-poukaz .

3.7) Dárkový poukaz TESCOMA

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě TESCOMA je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500  a 1 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 60 bodů.

Držitel může tento poukaz uplatnit na nákupy přes webové stránky prodejce nebo ve značkových prodejnách. Doba platnosti poukazu je 6 měsíců ode dne jeho nákupu a dárkové poukazy můžete při uplatnění kumulovat, tj. použít jich několik současně.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.tescoma.cz/poukazy .

3.8) Dárkový poukaz SLEVOMAT

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě SLEVOMAT je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč, 3 000 Kč  a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 60 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Zadáním čísla poukazu na webových stránkách prodejce se částka převede na kredity, které se načtou do účtu účastníka a za ně lze následně nakupovat. Není tedy nutné poukaz vyčerpat najednou.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.tescoma.cz/poukazy .

 

Jednotlivé dárky lze vzájemně kombinovat, tzn. lze například část bodů směnit za kredit na kartu CCS, další za část za poukaz na Pilulku a za zbytek bodů vybrat dárkový poukaz do DSK.

Body lze čerpat jednorázovou objednávkou v období od 16. 9. 2024 do 30. 9. 2024. Po uplynutí této doby bude možné zvolit pouze poukaz DSK, a to nejpozději do 31.10.2024.  

Nevyčerpané body propadají provozovateli.

4) Převzetí odměny

CCS karty a dárkové poukazy do DSK budou k vyzvednutí osobně na vybrané provozovně DSK případně u obchodního zástupce (pokud se u něj účastník registroval). Jakmile bude odměna připravena k vyzvednutí, bude účastník kontaktován zástupcem DSK stavebnin s.r.o. Při převzetí je třeba potvrdit dodací list a následně bude odměna fakturována v hodnotě 1 Kč s příštím odběrem. Odměny lze vyzvednout nejpozději do 31. 12. 2024. Pokud odměna nebude do tohoto termínu vyzvednuta, propadne provozovateli.

Dárkové poukazy do obchodu BONAMI, PILULKA, INTIMISSIMI, ROHLÍK, TESCOMA a SLEVOMAT zašleme v elektronické podobě na váš e-mail nejpozději do 1. 11. 2024. Nově mají účastníci možnost si nechat dárkové poukazy vytisknout u provozovatele a předání tak proběhne fyzicky jako CCS karty nebo DSK poukaz. Pokud má účastník zájem o fyzické vytištění poukazů, je nutné o této skutečnosti informovat provozovatele již při výběru odměny ve formuláři v části "Poznámky k objednávce".

5) Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo program kdykoliv jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu i v průběhu jeho trvání.

Provozovatel je oprávněn odepřít účast zákazníkovi se špatnou platební morálkou. Platební nekázeň ze strany registrovaného zákazníka je považována za porušení pravidel programu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo takového účastníka z programu vyřadit bez nároku na zisk odměny.

Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

MENU

HARMONOGRAM

Níže naleznete důležité datumy k průběhu programu Jeď naplno 2024
Registrace: 1.5. - 15.6.2024
Sběr bodů: 1.5. - 31.8.2024
Vyhodnocení: do 15.9.2024
Výběr odměn: do 30.9.2024
Převzetí odměn: od 1.10.2024