Jeď naplno 2023 - Pravidla

Jeď naplno 2023 – úplná pravidla

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem věrnostního programu „Jeď naplno“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27499031, DIČ CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel na základě dohody s výrobci (dodavateli) odměňuje účastníky věrnostního programu za odběr vybraného zboží věcnými dary.

Účastníkem věrnostního programu se může stát každý zákazník DSK stavebnin, který se zaregistruje prostřednictvím prodejny provozovatele nebo jeho obchodních zástupců. Registraci musí zákazník provést osobně, nelze ji uskutečnit prostřednictvím třetích osob. Registrovaný účastník obdrží potvrzení o registraci – katalog Jeď naplno.

Věrnostní program Jeď naplno 2023 se uskuteční v termínu od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023. Registrace do programu bude možná od 1.5.2023 do 31.5.2023.

2) Získávání bodů

Zboží provozovatele je rozděleno do 34 skupin dle výrobců (do programu nemusí být vždy zařazeny všechny výrobky daného výrobce). Za nákup výrobků z každé skupiny získá zákazník body v závislosti na finančním objemu nákupu bez DPH (např. zákazník nakoupí výrobek weber.dur univerzální 2 mm v hodnotě 5 000 Kč bez DPH, za nákup obdrží 15 bodů). Body jsou účastníkovi automaticky načítány do jeho bodového konta po každém uskutečněném nákupu. Účastník má možnost se v průběhu věrnostního programu informovat o výši svého bodového konta prostřednictvím prodejen či obchodních zástupců provozovatele.

Body je možné získat pouze za nákupy uskutečněné v době trvání programu, tedy od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023 (rozhodným je DUPZ). Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou. Mezi účastníky programu body převádět nelze.

3) Vyhodnocení a čerpání bodů

Po skončení programu provede provozovatel na základě odběrů jednotlivých zákazníků výpočet získaných bodů. Poté bude každý účastník prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v registračním formuláři informován o stavu svého bodového konta, a to nejpozději do 15. 9. 2023. Po obdržení e-mailové zprávy s vyhodnocením bodového konta zákazník body promění v odměnu, a to v období od 16. 9. 2023 do 30. 9. 2023. Čerpání bodů se provádí prostřednictvím webových stránek na adrese  www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu , kde si účastník smění nasbírané body za konkrétní odměny z nabídky. Nevyčerpané body propadají provozovateli.

Dárkový poukaz DSK

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoliv zboží v DSK stavebninách s.r.o. a to do 31.12.2024.

Poukaz bude vystaven na jméno účastníka a je nepřenosný.

Pro objednání poukazu na nákup v DSK je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Minimum bodů pro uplatnění této odměny je 40. Po minimální hranici 40 bodů se započítává každých 10 bodů.


CCS karty

Každý bod, který účastník na kartu převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Tankovací kartu lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. platných od 1.6.2021.

Pro objednání palivové karty je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Na kartu lze převést pouze počet bodů dělitelný 60, maximální hranice není nijak omezena. Minimum bodů pro uplatnění této odměny je 60.

Jednotlivé dárky lze vzájemně kombinovat, tzn. lze část bodů směnit za kredit na kartu CCS a další část za dárkový poukaz do DSK. V takovém případě se jednotlivé kódy odměn zapisují do objednávkového formuláře do řádků pod sebe.

Body lze čerpat jednorázovou objednávkou v období od 16. 9. 2023 do 30. 9. 2023. Po uplynutí této doby bude možné zvolit pouze poukaz DSK, a to nejpozději do 31. 10. 2023.


Dárkový poukaz PILULKA

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě PILULKA je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč  (prodejce bohužel v průběhu trvání našeho věrnostního programu tento poukaz zrušil), 1 000 Kč, 1 500 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 120 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Poukaz můžete uplatnit jen na jednu objednávku. Jeho hodnotu nelze dělit mezi více nákupů.

Držitel poukazu zadá jeho kód v nákupním košíku a jeho hodnota bude odečtena z ceny jeho nákupu.
Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.pilulka.cz/darkove-poukazy.


Dárkový poukaz BONAMI

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.
Pro objednání poukazu na nákup v obchodě BONAMI je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 60 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Poukaz můžete uplatnit jen na jednu objednávku.

Držitel poukazu zadá jeho kód v nákupním košíku a jeho hodnota bude odečtena z ceny jeho nákupu. Pokud bude poukaz vyšší hodnoty než částka objednávky, zbylé peníze se přičtou nakupujícímu na jeho účet.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.bonami.cz/c/darkove-poukazy.


Dárkový poukaz CZC

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 8,33 Kč vč. DPH.

Pro objednání dárkového poukazu CZC je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Vystavit lze poukazy v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání za tento poukaz, je tedy 60 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Poukaz můžete uplatnit jen na jednu objednávku. Jeho hodnotu nelze dělit mezi více nákupů.

Více informací o uplatnění dárkových poukazů naleznete na www.czc.cz/1000kc-darkovy-poukaz-na-czc-cz/305230/produkt.


Jednotlivé dárky lze vzájemně kombinovat, tzn. lze část bodů směnit za kredit na kartu CCS a další část za dárkový poukaz do DSK. V takovém případě se jednotlivé kódy odměn zapisují do objednávkového formuláře do řádků pod sebe.

Body lze čerpat jednorázovou objednávkou v období od 16.9.2023 do 30.9.2023. Po uplynutí této doby bude možné zvolit pouze poukaz DSK, a to nejpozději do 31.10.2023.  

4) Převzetí odměny

CCS karty a dárkové poukazy do DSK budou k vyzvednutí osobně na vybrané provozovně DSK. Jakmile bude odměna připravena k vyzvednutí, bude účastník kontaktován zástupcem DSK stavebnin s.r.o. Při převzetí je třeba potvrdit dodací list a následně bude odměna fakturována v hodnotě 1 Kč s příštím odběrem. Odměny lze vyzvednout nejpozději do 31. 12. 2023. Pokud odměna nebude v tomto termínu vyzvednuta, propadne provozovateli.

Dárkové poukazy do obchodu PILULKA, BONAMI, NOTINO a CZC zašleme v elektronické podobě na váš e-mail nejpozději do 1. 11. 2023.

5) Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo program kdykoliv jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu i v průběhu jeho trvání.

Provozovatel je oprávněn odepřít účast zákazníkovi se špatnou platební morálkou. Platební nekázeň ze strany registrovaného zákazníka je považována za porušení pravidel programu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo takového účastníka z programu vyřadit bez nároku na zisk odměny.

Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

HARMONOGRAM

Níže naleznete důležité datumy k průběhu programu Jeď naplno 2023
Registrace: 1.5. - 31.5.2023
Sběr bodů: 1.5. - 31.8.2023
Vyhodnocení: do 15.9.2023
Výběr odměn: do 30.9.2023
Převzetí odměn: od 1.10.2023