Věrnostní program - Jeď naplno 2021 - Pravidla

Jeď naplno 2021 – úplná pravidla

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem věrnostního programu „Jeď naplno“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27499031, DIČ CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel na základě dohody s výrobci (dodavateli) odměňuje účastníky věrnostního programu za odběr vybraného zboží věcnými dary.

Účastníkem věrnostního programu se může stát každý zákazník DSK stavebnin, který se zaregistruje prostřednictvím prodejny provozovatele nebo jeho obchodních zástupců. Registraci musí zákazník provést osobně, nelze ji uskutečnit prostřednictvím třetích osob. Registrovaný účastník obdrží potvrzení o registraci – katalog Jeď naplno.

Věrnostní program Jeď naplno 2021 se uskuteční v termínu od 1.5.2021 do 31.8.2021. Registrace do programu bude možná od 1.5.2021 do 31.5.2021.

2) Získávání bodů

Zboží provozovatele je rozděleno do 37 skupin dle výrobců (do programu nejsou vždy zařazeny všechny výrobky daného výrobce). Za nákup výrobků z každé skupiny získá zákazník body v závislosti na finančním objemu nákupu bez DPH (např. zákazník nakoupí výrobek weber.dur univerzální 2 mm v hodnotě 5 000 Kč bez DPH, za nákup obdrží 15 bodů). Body jsou účastníkovi automaticky načítány do jeho bodového konta po každém uskutečněném nákupu. Účastník má možnost se v průběhu věrnostního programu informovat o výši svého bodového konta prostřednictvím prodejen či obchodních zástupců provozovatele.

Body je možné získat pouze za nákupy uskutečněné v době trvání programu, tedy od 1.5.2021 do 31.8.2021 (rozhodným je DUPZ). Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou. Mezi účastníky programu body převádět nelze.

3) Vyhodnocení a čerpání bodů

Po skončení programu provede provozovatel na základě odběrů jednotlivých zákazníků výpočet získaných bodů. Poté bude každý účastník prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v registračním formuláři informován o stavu svého bodového konta, a to nejpozději do 15.9.2021. Po obdržení e-mailové zprávy s vyhodnocením bodového konta zákazník body promění v odměnu, a to v období od 16.9.2021 do 30.9.2021. Čerpání bodů se provádí prostřednictvím www stránek na adrese www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu , kde si účastník smění nasbírané body za konkrétní odměny z nabídky. Nevyčerpané body propadají provozovateli.

Dárkový poukaz DSK

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoliv zboží v DSK stavebninách s.r.o. a to do 31.12.2022.

Poukaz bude vystaven na jméno účastníka a je nepřenosný.

Pro objednání poukazu na nákup v DSK je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání poukazu je pou-xxx , kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za poukaz směnit (např. pou-200 = poukaz na nákup v hodnotě 2 000 Kč). Za poukaz lze směnit pouze počet bodů dělitelný 40, maximální hranice není nijak omezena. Minimum bodů pro uplatnění této odměny je 40.


Dárkový poukaz NOTINO

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Pro objednání poukazu na nákup v obchodě NOTINO je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání poukazu je notino-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za poukaz směnit (např. notino-150 = poukaz na nákup v hodnotě 1 500 Kč). Poukazy lze vystavit v hodnotách 500 Kč , 1 000 Kč, 1 500 Kč a 2 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání této odměny je 50 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Poukaz můžete uplatnit jen na jednu objednávku. Jeho hodnotu nelze dělit mezi více nákupů.

Držitel poukazu zadá jeho kód v nákupním košíku a jeho hodnota bude odečtena z ceny jeho nákupu.

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.notino.cz/darkove-poukazky/.


Dárkový poukaz SLEVOMAT

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Pro objednání poukazu na nákup v obchodě SLEVOMAT je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání poukazu je slevomat-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za poukaz směnit (např. slevomat-150 = poukaz na nákup v hodnotě 1 500 Kč). Vystavit poukaz lze v hodnotách 500 Kč , 1 000 Kč , 2 000 Kč
a 5 000 Kč. Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání za tento poukaz, je tedy 50 bodů.

Dárkový poukaz platí po dobu 12 měsíců od data vystavení. Pro jeho uplatnění je nutné přejít na stránku www.slevomat.cz/darkovy-poukat/uplatnit a zadat kód z dárkového poukazu. Částka se Vám převede na kredity, za které můžete nakoupit cokoliv z aktuální nabídky. Dárkový poukaz se převádí v plné výši (tzn. poukaz za 2 000 Kč = 2 000 kreditů).

Více informací o uplatnění poukazu naleznete na www.slevomat.cz/darkovy-poukaz/elektronicke.


Dárkový poukaz CZC

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Pro objednání dárkového poukazu CZC je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání poukazu je czc-xxx , kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za poukaz směnit (např. czc-100 = poukaz na nákup v hodnotě 1 000 Kč). Vystavit lze poukazy v hodnotách 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč . Jejich počet je neomezen. Minimální počet bodů, který lze použít pro čerpání za tento poukaz, je tedy 50 bodů.

Více informací o uplatnění dárkových poukazů naleznete na www.czc.cz/1000kc-darkovy-poukaz-na-czc-cz/305230/produkt.


CCS karty

Každý bod, který účastník na kartu převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Tankovací kartu lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. platných od 1.2.2021.

Pro objednání palivové karty je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání karty je ccs-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za kartu směnit (např. ccs-100 = karta s kreditem 1 000 Kč). Na kartu lze převést pouze počet bodů dělitelný 50, maximální hranice není nijak omezena. Minimum bodů pro uplatnění této odměny je 50.


Jednotlivé dárky lze vzájemně kombinovat, tzn. lze část bodů směnit za kredit na kartu CCS a další část za dárkový poukaz do DSK. V takovém případě se jednotlivé kódy odměn zapisují do objednávkového formuláře do řádků pod sebe.

Body lze čerpat jednorázovou objednávkou v období od 16.9.2021 do 30.9.2021. Po uplynutí této doby bude možné zvolit pouze poukaz DSK, a to nejpozději do 31.10.2021.  

Vybere-li si zákazník odměnu ve vyšší hodnotě, než kolik dosáhl bodů, bude mu rozdíl fakturován v hodnotě 1 bod = 10 Kč bez DPH.

4) Převzetí odměny

CCS karty a dárkové poukazy do DSK budou k vyzvednutí osobně na vybrané provozovně DSK. Jakmile bude odměna připravena k vyzvednutí, bude účastník kontaktován zástupcem DSK stavebnin s.r.o. Při převzetí je třeba potvrdit dodací list a následně bude odměna fakturována v hodnotě 1 Kč s příštím odběrem. Odměny lze vyzvednout nejpozději do 20.11.2021. Pokud odměna nebude v tomto termínu vyzvednuta, propadne provozovateli.

Dárkové poukazy do obchodu NOTINO, SLEVOMAT a CZC zašleme v elektronické podobě na Váš e-mail nejpozději do 1.11.2021.

5) Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo program kdykoliv jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu i v průběhu jeho trvání.

Provozovatel je oprávněn odepřít účast zákazníkovi se špatnou platební morálkou. Platební nekázeň ze strany registrovaného zákazníka je považována za porušení pravidel programu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo takového účastníka z programu vyřadit bez nároku na zisk odměny.

Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

HARMONOGRAM

Níže naleznete důležité datumy k průběhu programu Jeď naplno 2021
Registrace: 1.5. - 31.5.2021
Sběr bodů: 1.5. - 31.8.2021
Vyhodnocení: do 15.9.2021
Výběr odměn: do 30.9.2021
Převzetí odměn: od 1.10.2021