Důležité datumy

PRAVIDLA-IKONA
Registrace 1.9. - 30.9.2020
Sběr bodů 1.9. - 31.10.2020
Vyhodnocení do 15.11.2020
Výběr odměny do 30.11.2020
Převzetí odměny od 1.12.2020

Jeď naplno Podzim 2020 – úplná pravidla

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem věrnostního programu „Jeď naplno“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27499031, DIČ CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel na základě dohody s výrobci (dodavateli) odměňuje účastníky věrnostního programu za odběr vybraného zboží věcnými dary.

Účastníkem věrnostního programu se může stát každý zákazník DSK stavebnin, který se zaregistruje prostřednictvím prodejny provozovatele nebo jeho obchodních zástupců. Registraci musí zákazník provést osobně, nelze ji uskutečnit prostřednictvím třetích osob. Registrovaný účastník obdrží potvrzení o registraci – brožuru Jeď naplno.

Věrnostní program Jeď naplno 2020 se uskuteční ve dvou částech – letní a podzimní, každá část se vyhodnocuje samostatně. Do každé části je třeba se zaregistrovat zvlášť. Letní část proběhne v období od 1.6.2020 do 31.7.2020, podzimní od 1.9.2020 do 31.10.2020, registrace do letní části je možná od 1.6.2020 do 30.6.2020, do podzimní od 1.9.2020 do 30.9.2020.

2) Získávání bodů

Zboží provozovatele je rozděleno do 38 skupin dle výrobců (do programu nejsou vždy zařazeny všechny výrobky daného výrobce). Za nákup výrobků z každé skupiny získá zákazník body v závislosti na finančním objemu nákupu bez DPH (např. zákazník nakoupí výrobek weber.dur univerzální 2mm v hodnotě 5.000 Kč bez DPH, za nákup obdrží 15 bodů). Body jsou účastníkovi automaticky načítány do jeho bodového konta po každém uskutečněném nákupu. Účastník má možnost se v průběhu věrnostního programu informovat o výši svého bodového konta prostřednictvím prodejen či obchodních zástupců provozovatele.

Body je možné získat pouze za nákupy uskutečněné v době trvání programu, tedy od 1.9.2020 do 31.10.2020 (rozhodným je DUPZ). Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou. Body nelze převádět mezi účastníky či do jiných částí věrnostního programu.

3) Vyhodnocení a čerpání bodů

Po skončení podzimní části provede provozovatel na základě odběrů jednotlivých zákazníků výpočet získaných bodů. Poté bude každý účastník prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou v registračním formuláři informován o stavu svého bodového konta a to nejpozději do 15.11.2020. Po obdržení emailové zprávy s vyhodnocením bodového konta zákazník body promění v odměnu a to v období od 16.11.2020 do 30.11.2020. Čerpání bodů se provádí prostřednictvím www stránek na adrese http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu , kde si účastník smění nasbírané body za konkrétní předměty z nabídky (CCS karty, poukázky na nákup, věcné odměny atd.). Nevyčerpané body propadají provozovateli.

CCS

Každý bod, který účastník na kartu převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Tankovací kartu lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. platných od 1.7.2019.

Pro objednání palivové karty je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání karty je ccs-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za kartu směnit (např. ccs-100 = karta s kreditem 1.000 Kč). Na kartu lze převést pouze počet bodů dělitelný 50, maximální hranice není nijak omezena.

Dárkový poukaz na nákup

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoliv zboží v DSK stavebninách s.r.o. a to do 31.12.2021.

Poukaz bude vystaven na jméno účastníka a je nepřenosný.

Pro objednání poukazu na nákup je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání poukazu je pou-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za poukaz směnit (např. pou-150 = poukaz na nákup v hodnotě 1.500 Kč). Za poukaz lze směnit pouze počet bodů dělitelný 50, maximální hranice není nijak omezena.

Věcné dárky

Pro objednání věcného dárku je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání je uveden u každé odměny v katalogu růžovým písmem (např. kut-50). Po skončení programu bude webových stránkách www.dskstavebniny.cz umístěna i brožura v elektronické podobě se seznamem odměn.

Jednotlivé dárky lze vzájemně kombinovat, tzn. lze část bodů směnit za kredit na kartu CCS, další část za Dárkový poukaz a zbývající například za vrtačku. V takovém případě se jednotlivé kódy odměn zapisují do objednávkového formuláře do řádků pod sebe.
Body lze čerpat jednorázovou objednávkou v období od 16.11. – 30.11.2020.

Vybere-li si zákazník odměnu ve vyšší hodnotě, než kolik dosáhl bodů, bude mu rozdíl fakturován v hodnotě 1 bod = 10 Kč bez DPH.

4) Převzetí odměny

Jakmile bude odměna připravena k vyzvednutí, bude účastník kontaktován zástupcem DSK stavebnin s.r.o., při převzetí je třeba potvrdit dodací list a následně bude odměna fakturována v hodnotě 1 Kč s příštím odběrem. Odměny lze vyzvednout od 1.12.2020 do 11.12.2020.

5) Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo program kdykoliv jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu i v průběhu jeho trvání.

Provozovatel je oprávněn odepřít účast zákazníkovi se špatnou platební morálkou. Platební nekázeň ze strany registrovaného zákazníka je považována za porušení pravidel programu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo takového účastníka z programu vyřadit bez nároku na zisk odměny.

Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.