Objemová hmotnost a pevnost

OBJEMOVÁ HMOTNOST
A PEVNOST PÓROBETONU

U tvárnice neleznete různé vlastností z nichž
nejdůležitější jsou hustota a pevnost.
V tomto článku si vysvětlíme, co jednotlivé
vlastnosti znamenají a jak vybrat
ty správné tvárnice pro váš dům.


Objemová hmotnost a pevnost – dvě nejdůležitější veličiny pórobetonu Termalica

Objemová hmotnost a pevnost – dvě nejdůležitější veličiny pórobetonu Termalica
Pórobeton se těší stále větší oblibě u různých typů staveb.  V sortimentu Termalica najdete pórobetonové tvárnice různých tříd, které se odlišují hodnotou objemové hmotnosti a pevnosti, což jsou u pórobetonu dvě nejdůležitější veličiny. Vysvětlíme vám, jak jednotlivé třídy tvárnic rozlišovat a jak vybrat ty správné pro vaši stavbu.

Třídy obejmové hmotnosti

Jak jsme již zmínili, u pórobetonu je velmi důležitá objemová hmotnost. Co ale vlastně znamená? Objemová hmotnost se vypočte poměrem kg/m3. V závislosti na tomto poměru se stanoví třída objemové hmotnosti pórobetonových tvárnic Termalica.

Aktuálně dostupné třídy objemové hmotnosti jsou:

  • 300 kg/m3
  • 350 kg/m3
  • 400 kg/m3
  • 500 kg/m3
  • 600 kg/m3

Tato veličina určuje i další vlastnosti pórobetonu, a to především pevnost v tlaku, tepelnou akumulaci a akustický útlum. Čím vyšší třída objemové hmotnosti, tím vyšší pevnost, akustické vlastnosti a akumulace tepla. Na druhou stranu, čím nižší je třída objemové hmotnosti, tím vyšší je tepelná izolace.

Třídy pevnosti

Pevnost pórobetonu se odvíjí od jeho objemové hmotnosti – čím je objemová hmotnost vyšší, tím vyšší je pevnost. Její hodnota se udává v MPa. Dosažená pevnost je důležitá u vícepodlažních staveb, jelikož potřebujete vybrat typ tvárnic, který tlak a tíhu objektu unese.

Aktuálně dostupné třídy pevnosti jsou:

  • 2 MPa
  • 2,5 MPa
  • 3 MPa
  • 4 MPa

Jak si mezi nimi vybrat?

Teď když už třídy hustoty a pevnosti známe, můžeme si vysvětlit, k jakému účelu se jednotlivé typy tvárnic používají. Pro vaši lepší orientaci je vždy v názvech výrobků Termalica obsažena třída pevnosti a objemové hmotnosti.

Tvárnice s nejnižší hustotou – SUPERIZOLAČNÍ TERMALICA T2/300, IZOLAČNÍ TERMALICA T2,5/350 a TERMALICA T2,5/400 – vynikají výbornou izolací a lze je použít pro jednovrstvé vnější stěny bez nutnosti dodatečného zateplení. Při použití tloušťky 48 cm dokonce dosáhnete doporučené hodnoty koeficientu průniku tepla pro pasivní domy (U = 0,16 w/m2k). Tvárnice s nízkou objemovou hmotností a pevností jsou nejvhodnější pro stavbu bungalovů a jednopodlažních objektů.

Tvárnice s vyšší objemovou hmotností – TERMALICA T3/500 a TERMALICA T4/600 – se používají pro dvouvrstvé vnější stěny či vnitřní příčky. K zateplení vnějších stěn můžete použít minerální vatu, polystyren či PIR/PUR desky.

Pro lepší orientaci v produktech Termalica je pro vás připravena tabulka hodnotící nejdůležitější veličiny a jejich užití v praxi:

  Jednovrstvá stěna Dvouvrstvá stěna Výborná izolace Vysoká pevnost Jednopodlažní budova Dvoupodlažní budova Vícepodlažní budova
SUPERIZOLAČNÍ TERMALICA T2/300        
IZOLAČNÍ TERMALICA T2,5/350        
TERMALICA T2,5/400        
TERMALICA T3/500        
TERMALICA T4/600      

 

Pórobeton má skvělé tepelněizolační a akustické vlastnosti, je odolný vůči tlaku a zároveň se s ním snadno manipuluje. Na základě poskytnutých informací věříme, že se volba správných tvárnic stane hračkou. Vaši volbu vždy konzultujte s projektantem.