Investiční záměr

Služba "investiční záměr" zahrnuje kompletní podporu při přípravě a realizaci Vašeho investičního záměru. Tímto způsobem napomáháme investorům k efektivnímu řešení jejich staveb a to z hlediska financí, výběru vhodného projektanta a výběru dodavatele stavebních prací.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte paní Žanetu Jelenovu, kterou zastihnete na telefonu
608 308 348 nebo e-mailu jelenova@dskstavebniny.cz.

JAK PŘI REALIZACI PROJEKTU POSTUPUJEME

VYHODNOCENÍ LOKALITY

Monitoring budoucího rozvoje,
trh s realitami, územní rozvoj

 


VYHLEDÁNÍ VHODNÝCH SPOLUINVESTORŮ

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOTACÍ

Zajištění projektu a všech povolení,
které vedou k dosažení čerpání financí
z dotačních titulů

VÝBĚR PROJEKTANTA

Výběr vhodného projektanta
a volba vhodné skladby materiálu

 

PŘÍPRAVA PRO CERTIFIKACI KOMFORTNÍHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

 


ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO
POVOLENÍ


VÝBĚR
ZHOTOVITELE

 


MOŽNOST FIXACE CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

 

PROJEDNÁNÍ ZMĚN

Určení změn před dokončením stavby
+ příprava na kolaudaci

CERTIFIKACE

Získání certifikátu pro realizované
řešení

 

UPLATNĚNÍ PROJEKTU
NA REALITNÍM TRHU
S NEMOVITOSTMI