Pravidla Jeď naplno - Jaro 2019

Jeď naplno JARO 2019 – pravidla

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem věrnostního programu „Jeď naplno“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27499031, DIČ CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel na základě dohody s výrobci (dodavateli) odměňuje účastníky věrnostního programu za odběr vybraného zboží věcnými dary.

Účastníkem věrnostního programu se může stát každý zákazník DSK stavebnin, který se zaregistruje prostřednictvím prodejny provozovatele nebo jeho obchodních zástupců. Registraci musí zákazník provést osobně, nelze ji uskutečnit prostřednictvím třetích osob. Registrovaný účastník obdrží potvrzení o registraci – brožuru Jeď naplno. V případě, že se chce účastník zapojit do bonusové hry Dobrej gang, je nutné, aby při registraci uvedl SPZ soutěžního automobilu (max. 2 SPZ/zákazník) a k registraci obdrží odpovídající počet samolepek Dobrej gang.

Věrnostní program Jeď naplno 2019 se uskuteční ve dvou částech – jarní a podzimní, každá část se vyhodnocuje samostatně. Do každé části je třeba se zaregistrovat zvlášť. Jarní část proběhne v období od 1.4.2019 do 31.5.2019, podzimní od 1.9.2019 do 31.10.2019, registrace do jarní části je možná od 1.4.2019 do 30.4.2019, do podzimní od 1.9.2019 do 30.9.2019.

2) Získávání bodů

Zboží provozovatele je rozděleno do 30 skupin dle výrobců. Za nákup výrobků z každé skupiny získá zákazník body v závislosti na finančním objemu nákupu bez DPH (např. zákazník nakoupí výrobek weber.dur univerzální 2mm v hodnotě 5.000 Kč bez DPH, za nákup obdrží 15 bodů). Body jsou účastníkovi automaticky načítány do jeho bodového konta po každém uskutečněném nákupu. Účastník má možnost se v průběhu věrnostního programu informovat o výši svého bodového konta prostřednictvím prodejen či obchodních zástupců provozovatele.

Body je možné získat pouze za nákupy uskutečněné v době trvání programu, tedy od 1.4.2019 do 31.5.2019 (rozhodným je DUPZ). Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou. Body nelze převádět mezi účastníky či do jiných částí věrnostního programu.

3) Vyhodnocení a čerpání bodů

Po skončení jarní části provede provozovatel na základě odběrů jednotlivých zákazníků výpočet získaných bodů. Poté bude každý účastník prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou v registračním formuláři informován o stavu svého bodového konta a to nejpozději do 15.6.2019. Po obdržení emailové zprávy s vyhodnocením bodového konta zákazník body promění v odměnu a to v období od 16.6.2019 do 30.6.2019. Čerpání bodů se provádí prostřednictvím www stránek na adrese http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu, kde si účastník smění nasbírané body za konkrétní předměty z nabídky (CCS karty, poukázky na nákup, věcné odměny atd.). Nevyčerpané body propadají provozovateli.

CCS

Každý bod, který účastník na kartu převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Tankovací kartu lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. platných od 1.1.2019.

Pro objednání palivové karty je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání karty je ccs-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za kartu směnit (např. ccs-100 = karta s kreditem 1.000 Kč). Na kartu lze převést pouze počet bodů dělitelný 50, maximální hranice není nijak omezena.

Dárkový poukaz na nákup

Každý bod, který účastník na poukaz převede, má finanční hodnotu 10 Kč vč. DPH.

Poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoliv zboží v DSK stavebninách s.r.o. a to do 31.12.2019.

Poukaz bude vystaven na jméno účastníka a je nepřenosný.

Pro objednání poukazu na nákup je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání poukazu je pou-xxx, kde xxx představuje počet bodů, které chce účastník za poukaz směnit (např. pou-150 = poukaz na nákup v hodnotě 1.500 Kč). Za poukaz lze směnit pouze počet bodů dělitelný 50, maximální hranice není nijak omezena.

Věcné dárky

Pro objednání věcného dárku je třeba vyplnit objednávkový formulář na webové stránce http://www.dskstavebniny.cz/cs/vyber-produktu. Kód pro objednání je uveden u každé odměny v katalogu růžovým písmem (např. kut-50). Po skončení programu bude na úvodní straně webových stránek www.dskstavebniny.cz umístěn i dokument se seznamem odměn.

Jednotlivé dárky lze vzájemně kombinovat, tzn. lze část bodů směnit za kredit na kartu CCS, další část za Dárkový poukaz a zbývající například za svářecí inventor. V takovém případě se jednotlivé kódy odměn zapisují do objednávkového formuláře do řádků pod sebe.
Body lze čerpat jednorázovou objednávkou v období od 16.6. – 30.6.2019.

4) Převzetí odměny

Jakmile bude odměna připravena k vyzvednutí, bude účastník kontaktován zástupcem DSK stavebnin s.r.o., při převzetí je třeba potvrdit dodací list a následně bude odměna fakturována v hodnotě 1 Kč s příštím odběrem. Odměny lze vyzvednout do 20.7.2019.

5) Losovací hra „Dobrej gang“

Součástí věrnostního programu je losovací hra „Dobrej gang“.

Hry se může zúčastnit každý zaregistrovaný účastník věrnostního programu, který při registraci uvede SPZ svého soutěžního vozidla a na zadní část tohoto vozidla nalepí samolepku „Prostě dobrej gang“. Každý účastník věrnostního programu může do hry zaregistrovat 2 soutěžní vozidla.

Jak hrát?

Součet posledního čtyřčíslí zaregistrované SPZ udává soutěžní číslo zákazníka.

Hra je založená na losu dodatkového čísla v prvním tahu nedělní Sportky v období od 1.4.2019 do 31.5.2019. Do hry vstoupí zákazník tím, že zašle foto svého vozu se soutěžní SPZ a samolepkou na email reklama@dskstavebniny.cz. Do hry v každém týdnu je třeba se zaregistrovat zvlášť, přičemž soutěžní fota lze zasílat vždy od pondělí 7:00 do pátku 12:00 hod.

Pokud je vylosované dodatkové číslo shodné s Vaším soutěžním číslem, vyhráváte! Můžete získat 5.000 Kč v hotovosti nebo poukaz na nákup v našich stavebninách v hodnotě 7.000 Kč vč. DPH – typ výhry si zvolíte sami.

V případě výhry budete kontaktováni zástupcem DSK stavebnin. Jedinou podmínkou pro převzetí výhry je přijet si pro ni v soutěžním vozidle s výherní SPZ a nalepenou samolepkou Dobrýho gangu.

Výhra 

Výsledky losování se dovíte na odkaze:
https://www.sazka.cz/loterie/sportka/vysledky-a-vyhry

V případě výhry více účastníků v rámci jednoho losování se výhra dělí.

A navíc!

Každý týden prvních 50 soutěžních fotek odměníme stíracím losem, na který můžete vyhrát až 250 000 Kč.

Vydavatel losů (© SAZKA a.s.) uvádí, že z celkového počtu 4 milionů vytištěných losů je celkem 1 042 856 losů výherních na minimální částku 20 Kč.

Za zaslání 1 soutěžní fotografie dle výše uvedených pravidel může tedy zákazník soutěžit ve dvou soutěžích najednou.

6 Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo program kdykoliv jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu i v průběhu jeho trvání.

Provozovatel je oprávněn odepřít účast zákazníkovi se špatnou platební morálkou. Platební nekázeň ze strany registrovaného zákazníka je považována za porušení pravidel programu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo takového účastníka z programu vyřadit bez nároku na zisk odměny.

Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.