Pravidla - Montážní příspěvek

1) Úvodní ustanovení

Provozovatel dle níže stanovených podmínek odměňuje realizační firmy za použití a montáž vybraného sortimentu, dále jen „montážní příspěvek“.

Provozovatelem programu „Čedičová vata“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem
Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 27499031, DIČ: CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „provozovatel“).

Účastníkem programu se může stát každá realizační firma aplikující vybraný sortiment do stavebních konstrukcí, kdy není rozhodující, zda toto zboží v DSK stavebninách zakoupila realizační firma nebo investor stavby.

Přihlášení do programu proběhne ve chvíli, kdy uživatel poprvé vyplní formulář pro získání montážního příspěvku.

Příspěvek je možné získat pouze v době trvání programu. Program je platný od 7.7.2017 na dobu neurčitou - po dobu jeho zveřejnění na webových stránkách (http://www.dskstavebniny.cz/cs/formular-montazni-prispevek).

2) Odměňování

Do programu je zařazen výrobek Rockwool Rockmin Plus (λ=0,037) v tloušťkách 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm.

Za montáž každého 1 m2 náleží účastníkovi částka 9 Kč bez DPH.

3) Vyhodnocení

Minimální částka pro vyplacení montážního příspěvku je stanovena na 450 Kč, což odpovídá použití 50 m2 vybraného sortimentu. Po jejím dosažení účastník vyplní webový formulář (http://www.dskstavebniny.cz/cs/formular-montazni-prispevek), kam vyplní své identifikační údaje (IČO, název firmy, jméno a příjmení FO, kontakty, údaje o druhu a výměře zpracovaného materiálu a čísla prodejek či faktur, kterými byl daný materiál v DSK zakoupen).


Do objemu m2 lze započítat pouze doklady vzniklé v době trvání programu.

Po ověření pravdivosti dat zaslaných prostřednictvím formuláře provozovatel vyzve účastníka k vystavení faktury.

Vystavená faktura musí obsahovat identifikační údaje účastníka, odsouhlasenou částku a text „Fakturujeme vám montážní příspěvek v programu Čedičová vata“. Faktura musí být doručena poštou na adresu provozovatele (DSK stavebniny s.r.o., Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem).

Tuto fakturaci uhradí provozovatel na účet účastníka do 30 dní od obdržení.

4) Všeobecná ustanovení

Provozovatel je oprávněn odepřít účast zákazníkovi se špatnou platební morálkou. Platební nekázeň ze strany účastníka je považována za porušení pravidel programu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo takového účastníka z programu vyřadit bez nároku na zisk příspěvku.

Provozovatel si vyhrazuje právo program kdykoliv jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu i v průběhu jeho trvání.

Příspěvek nelze vymáhat soudní cestou.