Obkladové pásky IZOFLEX

Realizace

Postup montáže obkladových pásek:

1. Rozměření

1.krok

Stěnu před měřením a nanesením tmelu pečlivě očistěte a napenetrujte. Následně rozměřte plochu a celou práci předem pečlivě naplánujte.

2. Nanášení tmelu

2.krok

Po rozměření naneste celoplošně tmel Izoflex zubovou stěrkou se zubem 4x4 mm.

3. Rohy

3.krok

Nejprve nalepte rohy. Ty lze provést 2 způsoby, a to buď pásek uříznout a dát jej tzv. na sraz a následně tyto zlomy přetmelit hmotou na rohy nebo použít již ohnuté rohové pásky. Rohy nelze vytvářet ohnutím rovné pásky.

4. Rovné pásky

4.krok

Lepení obkladových pásek v rovném provedení o délce 240 mm nevyžaduje žádnou speciální manipulaci.

5. Úprava

5.krok

V případě potřeby můžete délku upravit nůžkami. Díky tloušťce a struktuře jsou pásky snadno ohebné. Po vytvrdnutí tmelu se však stávají velmi pevnými.

6. Spáry

6.krok

Samotné vyhlazení spáry dokončíte velmi snadným tažením pomocí mokrého štětce po tmelu mezi obkladovými páskami.

Varianty povrchů obkladových pásek:

povrchy

Varianty odstínů obkladových pásek:

odstiny