Dotace

PRACUJEME S TĚMITO DOTACEMI

Kontaktní osoba Petr Kubíček - telefon: 608 308 078 / e-mail: kubicek@dskstavebniny.cz)


Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů
na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

www.dotacedestovka.cz

Pro zobrazení na celou obrazovku doporučujeme kliknout pravým tl.myši na leták a vybrat "Fullscreen"


Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

www.novazelenausporam.cz


Integrovaný regionální operační program (Irop)

Integrovaný regionální operační program (IROP) poskytuje žadatelům dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města. Je určen pro domy s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a celková alokovaná částka z tohoto programu je 3,5 mld. Kč. Žádat můžou SVJ a BD po celém území České republiky.

www.irop.mmr.cz