Dodavatelé a produkty v programu

DodavatelProdukty / zaměřeníBody za 1000 Kč

Zaměření výroby firmy

Největší český výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní
a zahradní architekturu

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • dlažeb
 • palisád
 • záhonových obrubníků
 • schodů
 • plotových tvarovek a zákrytových stříšek

Seznam všech výrobků v akci

1-3 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce fasádních střešních
a podlahových polystyrenů, soklových
a perimetrických desek

Produkty zařazené v programu

 • EPS
 • EPS šedý

1 bod

Zaměření výroby firmy

Přední světový producent tmelů, silikonů, polyuretanových montážních pěn, technických aerosolů nejvyšší kvality

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • stavební chemie
 • hydroizolací
 • fólií a dalších doplňků stavby

Seznam všech výrobků v akci

 

1 bod

Zaměření výroby firmy

Výrobce pórobetonových tvárnic
a příčkovek pro jednoduché zdění
a snadnou práci

Produkty zařazené v programu

 • pórobetonové tvárnice
 • příčky
 • suché maltové směsi
 • nenosné překlady
 • bednící prvky - U profily

3 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce cihelných bloků, komínů, překladů stropů a příčkového zdiva

Produkty zařazené v programu

 • produkty vyráběné společností
  s výjimkou služeb, obalů, pomůcek
  a materiálů pro zdění a výztuží

1 bod

Zaměření výroby firmy

Jediný ryze český výrobce komínových systémů

Produkty zařazené v programu

 • komínové sestavy a komínové prvky Keramo, Vario, Renovo, Turbo, Universo, Nerezo 1V, Nerezo 3V (skupina A a B)
Seznam všech výrobků v akci

2 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce suchých asfaltových směsí, pěnového polystyrénu a také největší výrobce asfaltových pásů v ČR

Produkty zařazené v programu

 • EPS
 • EPS šedý

1 bod

Zaměření výroby firmy

Nejvýznamnější výrobce a prodejce stavebních profilů a příslušenství
v České republice a jeden z lídrů
na evropském trhu

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • příslušenství fasád a fólií
Seznam všech výrobků v akci

1 bod

Zaměření dodavatelské firmy

Dodavatel stavební chemie
a provozovatel velkoobchodu z Hradce Králové

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • lepidel
 • přísad do betonů a malt
 • stavebních pěn
 • penetrací
 • sprejů
 • čističů
Seznam všech výrobků v akci

2 body

DodavatelProdukty / zaměřeníBody za 1000 Kč

Zaměření výroby firmy

Výrobce moderních stavebních systémů pro suchou výstavbu

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • sádrokartonových desek
 • tmelů
 • sádrových stěrek a omítek
Seznam všech výrobků v akci

2 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce tepelných izolací: střech, podlah, obvodových plášťů budov; technických izolací

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • kamenných minerálních izolací
Seznam všech výrobků v akci

3 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce betonových dlažeb, dlaždic, bloků, svahových a silničních systémů

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • dlažeb a dlaždic
 • plotových systémů
 • obrubníků
 • zdících systémů
 • bazénových prvků
Seznam všech výrobků v akci

1-2 body

Zaměření výroby firmy

Jeden z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků
a speciálních hmot

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • lepící a stěrkové hmoty
 • lepidla
 • nivelační hmoty
 • omítky
 • podlahové hmoty
 • penetrace
 • nátěry
Seznam všech výrobků v akci

3 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce maltových směsí, stavebních lepidel, omítek, samonivelačních
a sanačních systémů

Produkty zařazené v programu

 • sortiment v obalových materiálech Tomeš

1,5 bodu

Zaměření výroby firmy

Ryze česká společnost specializující
se na výrobu plošné betonové dlažby
a suchých stavebních hmot

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • dlažeb
 • schodových prvků
 • květináčů
 • obkladových pásků
 • soklíkových pásků
Seznam všech výrobků v akci

3 body

Zaměření výroby firmy

Výrobce zateplovacích, sanačních
a omítkových systémů, nátěrů a lepidel

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • potěrů
 • omítek
 • podlahových hmot
 • lepidel a tmelů
 • maltových směsí
 • penetrací
 • sanací
 • stěrek
 • injektáží
Seznam všech výrobků v akci

3 body

Zaměření výroby firmy

Tradiční dodavatel železářského, stavebního, zahradního nářadí
a nástrojů

Produkty zařazené v programu

Vybrané produkty ze sortimentu:

 • pil
 • brusek
 • vrtaček a dalšího elektrického nářadí
Seznam všech výrobků v akci

3 body